Atex toepassingen

Gronfa Procestechniek bouwt al jarenlang industriebreed klant-specifieke procesmachines. Atex installaties horen daar volledig bij. De normen, richtlijnen en audits waar u mee te maken krijgt, zijn voor ons de kaders waar binnen wij de installatie ontwerpen en bouwen.

Uiteindelijk is de zone-indeling het belangrijkste uitgangspunt voor ons al machinebouwer. Conform Atex 137 is de zone-indeling primair de verantwoordelijkheid van de klant, maar we denken graag mee als het bijvoorbeeld gaat om zone-reductie. Zone-reductie levert namelijk naast veiligheidsreductie ook een prijsreductie op. Immers, hoe lager de zone, hoe lager de eisen aan de installatie. 

Naats de zonering zijn o.a. de temperatuurklasse en gasgroep bepalend voor de Atex markering. De toegepaste Atex componenten van toeleveranciers worden zorgvldig uitgekozen en gedocumenteerd. Waar nodig schakelen wij de Dekra in voor eenheidskeuring of deponeren wij een Technisch Constructie Dossier (TCD) bij een NoBo (notified body).

Enkele voorbeelden van recent gebouwde Atex-installaties:

  • Afvulinstallatie voor ethanol
  • Afvulinstallatie voor spuitlak
  • Statiefmenger voor coatings
  • Tankmengers voor geur- en smaakstoffen 
  • Poederoplosinstallatie voor harder
  • Roerwerken voor poedersuiker 

 

Projecten