Mengen, dispergeren en homogeniseren

Welke mengrocessen past u toe? En produceert u batchgewijs of inline/continu? En welke (Gronfa) machines passen daar bij? 

In de mengtechniek onderscheiden wij een aantal processen. Deze processen komen voor een belangrijk deel uit de stromingsleer. De belangrijkste processen waar wij mee te maken hebben zijn:

  • Roeren - het langzaam roeren/vermengen/homogeen houden van vloeistoffen
  • Mengen - het snel en intensief vermengen van vloeistoffen (en poeders)
  • Dispergeren - het zeer fijn verdelen van poeders in vloeistof; het resultaat kan stabiel of niet stabiel zijn. Een stabiele poeder/vloeistof dispersie wordt een colloïdale oplossing genoemd
  • Suspenderen - vergelijkbaar met dispergeren, maar de deeltjes zijn met het blote oog zichtbaar; uiteindelijk zakt een suspensie uit
  • Emulgeren - het dusdaning intensief mengen van niet mengbare vloeistoffen dat een stabiele emulsie gevormd wordt
  • Homogeniseren - het proces om te komen tot meer gelijke deeltjesgrootte in een substantie
  • Temperatuuroverdracht - het verhogen of verlagen van de temperatuur van een vloeistof; het roerwerk kan primair ter ondersteuning hiervan bedoeld zijn

 

In de mengtechniek zijn er vaak verschillende wegen die naar Rome leiden. Maar natuurlijk zijn er voor iedere toepassing mengers te benoemen die bij uitstek geschikt zijn voor die toepassing.

Roeren Gronfa TRW, ARW, HRW, SRW en KRW
Mengen Gronfa Rotomix, Rotomaster, UZ- en Cup-roerwerk
Dispergeren Gronfa Dissolver, RotodispGIP en IDM
Suspenderen Gronfa Dissolver, RotodispGIP en IDM
Emulgeren Gronfa RotodispIH, GC, GIP en IDM
Homogeniseren Gronfa RotodispIH, GC, GIP en IDM
Temperatuuroverdracht    Gronfa ARW en HRW 

Projecten